Početna stranica - Home page
Ženska mreža Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su žene diskriminirane te ekonomski, politički i statusno marginalizirane. Vođena feminističkim principima Ženska mreža Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
 Kampanje Ženske mreže
Platforma Mreže Aktivnosti Izjave Mreža u medijima KONTAKT

 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Oglas objavljen u dnevnom tisku, siječanj 2005.

 

"Ide vrijeme, prođe rok..."
KAMPANJA ŽENSKE MREŽE HRVATSKE 

za zagovaranje rodno osjetljivog obrazovnog programa

 

1995. ženske grupe Hrvatske prvi put su se povezale kao

Ženska Ad hoc koalicija


za monitoriranje i utjecanje na izbore. Ista je koalicija obnovljena i za izbore 1997. i 1999./2000.

Ad hoc koalicija ženskih grupa proizvela je Žensku izbornu platformu, Ženski amandman i mnogo promotivnog materijala (postera, letaka, kvizova i sl.)

Za više informacija o kampanji Ženske Ad Hoc Koalicije za praćenje izbora:

Ženska izborna platforma

Ženski amandman

Člance Ad Hoc Koalicije

Promotivni materijali


  Ured: B. Vidulić 28, 51550 Mali Lošinj
Telefon: 051 233 650 Fax: 051 233 567
e mail: koordinatorica@zenska-mreza.hr
Kontakt osoba: Bojana Genov, koordinatorica
Telefon 098 215 858