Početna stranica - Home page
Ženska mreža Hrvatske okuplja organizacije, grupe i inicijative koje su prepoznale da su žene diskriminirane te ekonomski, politički i statusno marginalizirane. Vođena feminističkim principima Ženska mreža Hrvatske ne miri se s patrijarhalnim sustavom i suprotstavlja se svim oblicima diskriminacije po spolu.
Women's Network Croatia unites organizations, groups and initiatives that recognized discrimination against women who are often economically and politically marginalized; it opposes all sorts of gender discrimination.
  Domine, Split
Izjave Aktivnosti Kampanje Mreža u medijima KONTAKT
DOMINE - Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje ženskih prava, Split
DOMINE su feministička, nevladina, neprofitna organizacija koja se bavi promicanjem ženskih ljudskih prava i osnaživanjem žena za preuzimanje aktivne uloge u svim segmentima društvenog života.
DOMINE su u Splitu započele Kampanju za lokalne izbore (kažu "feministički"- Slobodna Dalmacija 1.2.2005).
Održan je okrugli stil s predstavnicima županijskih odbora političkih stranaka, članicama i članovima županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova i ženskim nevladinim udrugama u županiji. Gošća na okruglom stolu Helena Štimac Radin je govorila o pozitivnim zakonskim mjerama koje potiču stranke da ostvaruju načelo ravnopravnosti koje bi nas trebalo dovesti do pune paritetne demokracije.
To je početak kampanje u kojoj će Domine, uz već održani okrugli stol u Splitu, organizirati nekoliko okruglih stolova u gradovima Hvaru, Trogiru i Splitu.
U ožujku ćemo održati radionicu sa ženama iz političkih stranaka, na kojoj će uz nas sa političarkama raditi i Mica Mladineo. Planiramo medijsku kampanju, prije svega na Radio Splitu i Slobodnoj Dalmaciji i barem tri javne akcije u ožujku, travnju i svibnju, na kojima ćemo dijeliti naše letke te letke Ženske mreže. Naravno na svim okruglim stolovima i svim akcijama Domine promoviraju i aktivnosti Mreže.
Letak Domine
Ciljevi kojima težimo su:
Promicanje, poštovanje i ostvarenje ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti
Motiviranje i osnaživanje žena za preuzimanje aktivnije uloge u svim segmentima društvenog života
Društvena odgovornost poslovnog sektora prema ženama
Provođenje zaštite ženskih ljudskih prava kroz suradnju lokalnih vlasti i nevladinih organizacija
Ostvarenje prava na informaciju i edukaciju kroz provođenje načela rodne ravnopravnosti u medijima i školama.

DOMINE su koncem 2002. osnovale žene, njih sedam, koje su dugi niz godina bile aktivne na civilnoj sceni i u radu sa ženama. Udruga je formalno registrirana u srpnju 2003., a u svoj smo prvi ured uselile na Međunarodni dan žena, 8.ožujka prošle godine. Pored sedam žena koje su osnovale organizaciju, DOMINE imaju nebrojeno volonterki/ra, suradnika/ca i prijateljica/lja koji doprinose ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Tijekom protekle, 2004. godine, prije svega zahvaljujući švedskoj fondaciji Kvinna till Kvinna, koja je prepoznala naše mogućnosti i vrijednosti koje zastupamo, osim što smo otvorile ured, krenule smo s prvim projektom «Osnaživanje i edukacija studentica Visoke učiteljske škole u Splitu o jednakim mogućnostima i rodnoj ravnopravnosti» gdje smo kroz ciklus od pet radionica nastojale buduće učiteljice i odgajateljice u vrtićima potaknuti da se kritički odnose prema položaju žene u društvu te ih istodobno potaknuti da same primjenjuju načelo rodne ravnopravnosti u svom svakodnevnom životu i budućem radu.
Podržala nas je i Županija splitsko-dalmatinska koja je dala financijski doprinos za naše "Savjetovalište za žene – pravna i psihološka podrška".
Pored rada sa studenticama i ženama koje su prije svega tražile pravnu pomoć (alimentacija, obiteljska mirovina, pravo na stan i slična egzistencijalna pitanja..) u protekloj smo godini puno radile na vlastitom organizacijskom razvoju i strateškom planiranju. Ostvarile smo zadovoljavajuću suradnju s lokalnim medijima. U nekoliko navrata izlazile smo na ulicu, promovirale vlastite aktivnosti (dijeljenje letaka za 8. ožujak ("Zašto trebamo slaviti Dan žena?"), akcije Ženske mreže (za 16 dana aktivizma) ili smo se pridružile CESIcama (GRAK i 16 dana aktivizma). U 8 mjesecu ugostile smo žene iz Benkovca, Lapca i Srba, na regionalnom sastanka udruga kojima Kvinna till Kvinna pruža financijsku podršku. Također su nas posjetile i žene iz Njemačke i Škotske. Organizirale smo nekoliko predavanja i okruglih stolova, započele ciklus radionica o rodnoj ravnopravnosti s maturantima Srednje ekonomske i birotehničke škole, te Doma za odgoj djece i mladeži, razvile suradnju s drugim udrugama diljem Hrvatske, a prvenstveno u regiji. Naše su se 4 članice educirale na FLJuŠu, i jedna u Švedskoj na trotjednom seminaru o ženskim ljudskim pravima. Dvije su DOMINE, Željana Buntić Pejaković, i Maja Đirlić članice novo- uspostavljenog županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.

U 2005, već početkom godine startamo s nova dva projekta: »Zagovaranje i educiranje za društvene promjene u cilju unaprjeđenja položaja žena u Županiji splitsko-dalmatinskoji«, »Moj otok –održivi razvoj kroz suradnju udruga i lokalne samouprave«.
Prvi projekt financira Kvinna till Kvinna i u prvom kvartalnom razdoblju bavit ćemo se isključivo lokalnim izborima i povećanjem udjela žena u tijelima lokalne i regionalne uprave i samouprave. Drugi cilj koji smo si zacrtale je zagovaranje osnivanja gradskih povjerenstava za ravnopravnost spolova u Hvaru, Trogiru i Splitu, te suradnja s novoosnovanim županijskim Povjerenstvom. Treći cilj projekta odnosi se na povećanje svijesti o važnosti rodne ravnopravnosti u osnovnim školama, te kao četvrti cilj, rad na rodnoj senzibilizaciji medija i razbijanju stereotipa vezanim uz žene i rod.
U drugom projektu planiramo na otoku Visu u gradu Visu provesti ciklus od 5 radionica za tamošnje udruge, predstavnike lokalne vlasti i škola o organizaciji i radu udruga, te o provođenju načela rodne ravnopravnosti.
Nastavljamo i s projektom edukacije studentica i maturanata/ice.
Planiramo za naše članice održavati redovite mjesečne tematske sastanke.
Osnivamo i feminističku biblioteku dostupnu našim članicama.
S udrugom Nit nastavit ćemo raditi na izgradnji udruge iznutra, jer ipak djelujemo tek nešto više od godinu i po dana.

2005 po mnogo čemu je godina žena to je godina obilježavanja +10 Pekinške platforme, +5 Milenijske deklaracije, godina donošenja nove Nacionalne politike bit će to i za DOMINE godina u cijelosti posvećena našim korisnicima ženama i mladima.

 

 


  Ured: Velebitska 27, 21000 Split
Telefon: 021 537 272
e mail: domine@inet.hr