Izjava zbog izostanka potpore udrugama nezavisne kulture
Administratorica   
Petak, 23 Veljača 2007

Ženska mreža Hrvatske izražava svoju duboku zabrinutost zbog izostanka odgovarajuće financijske potpore projektima i udrugama nezavisne urbane kulture Grada Zagreba.

Izostanak dostatne financijske potpore shvaćamo kao vrstu pritiska i osvetu za podizanje kritičkog glasa protiv devastacije Cvjetnog trga i Donjeg grada. Neprimjerenim držimo takav potez imajući u vidu da su upravo gradonačelnik Milan Bandić i gradske institucije zadužene za kulturu prije dvije godine potpisali Deklaraciju o nezavisnoj kulturi i mladima u razvoju te su projekte i programe nezavisne kulture uvrstili kao prioritetne u kulturnoj politici Grada Zagreba.

Pridružujemo se stoga pozivima da Vijeće za urbanu kulturu revidira svoje odluke te da se promijeni kulturna politika Grada Zagreba i revitalizira grad.

Podsjećamo da se financijskim discipliniranjem, izbjegavanjem kritičkog dijaloga i neuvažavanja civilnog društva ne pridonosi ni razvoju transparentnih demokratskih odnosa niti bogaćenju kulturnih sadržaja grada Zagreba čemu svakako pridonose aktivnosti udruga i inicijativa nezavisne kulture kojima je izostala ili bitno smanjena financijska potpora.

Za Žensku mrežu Hrvatske

Željka Jelavić