Početna stranica

Sadržaj

Kodeks
Struktura ŽMH
Platforma
Adresar članica
Aktivnosti
Izjave
Povijest ŽMH >>>
Web stranice 
Foto album
ŽMH u medijima
Zakoni i konvencije
Arhiva
e-mail:
koordinatorica@zenska-mreza.hr
 

SASTANCI ŽENSKE MREŽE HRVATSKE 1996-2003.

 

POREČ, 06. DO 08.RUJNA 1996.

“MI TO MOŽEMO”

·         RAZGOVORI O PROŠLOSTI I POGLED U BUDUĆNOST

Radionice:

·         O DEMOGRAFSKOJ OBNOVI

·         ŽENE I POLITIKA ILI POLITIKA ŽENA

·         ŽENSKI IDENTITETI U JAVNOSTI

·         ADVOCACY

·         PODRŠKA NOVOOSNOVANIM GRUPAMA

·         PROIZVODNA DJELATNOST ŽENSKIH GRUPA

·         FEMINISTIČKI PRISTUP NASILJU PROTIV ŽENA

·         RJEŠAVANJE SUKOBA I NENASILNA KOMUNIKACIJA

·         E – MAIL

 POREČ, 25. DO 27.TRAVNJA 1997.

·         ODRŽIVOST ŽENSKIH NVO

·         POSLIJERATNI PERIOD I IZAZOVI NOVIH STRATEGIJA RADA GRUPE

·         VIZIJE GRUPA

·         STANJE ORGANIZIRANOSTI

·         FUNDRAISING NVO I ZAKON O UDRUGAMA

 

POREČ, 10. DO 12. LISTOPADA 1997.

·         PLANIRANJE EDUKACIJA ZA ČLANICE MREŽE

·         PONUDA I POTRAŽNJA EDUKACIJSKIH PROGRAMA, ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI

·         UPOZNAVANJE SA NOVINAMA KAZNENOG, MIROVINSKOG, HUMANITARNOG ZAKONA, ZAKONA O UDRUGAMA I ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

 

POREČ, 29. DO 31. SVIBNJA 1998.

·         AKCIJE I INFORMACIJE- OBILJEŽAVANJE 50. OBLJETNICE OPĆE DEKLARACIJE O PRAVIMA ČOVJEKA

·         DOGOVOREN NIZ ZAJEDNIČKIH AKCIJA-STOP NASILJU NAD ŽENAMA

·         DOGOVOREN MODEL KOMUNICIRANJA

  

POREČ, 16. DO 18. LISTOPADA 1998.

·         PLANOVI, OBAVEZE, ŠIRENJE MREŽE

·         ZAJEDNO U AKCIJU: “ŽENE OSVJETLJAVAJU PUT”

·         DOGOVORI ZA BUDUĆNOST MREŽE

·         RADIONICA O TRGOVINI ŽENAMA

 

POREČ, 14. DO 16. SVIBNJA 1999.

·         PRIPREMA ŽENSKE AD HOC KOALICIJE

·         RAZGOVOR O PLATFORMI

·         DOGOVORI OKO ANGAŽIRANJA GRUPA, O TRIBINAMA, POTREBAMA I MOGUĆNOSTIMA

·         RAZGOVOR O MARŠU 2000, POVJERENSTVU

·         RADIONICA O OBITELJSKOM ZAKONU

 

POREČ, 24. DO 26. RUJNA 1999.

·         REALIZACIJA ŽENSKE AD HOC KOALICIJE

·         AKCIJA “STOP NASILJU NAD ŽENAMA”

·         “16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA”

·         O SUDJELOVANJU ŽENA U RADU SAVJETODAVNOG ODBORA

·         AKCIJE U 2000. - MARŠ 2000

  

poreČ, 03. do 05. svibnja 2000.

·         prijedlozi nacionalne politike

·         mehanizmi provoĐenja politike ravnopravnosti spolova

·         o savjetodavnom odboru povjerenstva za ravnopravnost spolova

·         o paktu o stabilnosti

·         o stavovima o drŽavnom zavodu za obitelj, materinstvo, mladeŽ

·         o odnosima mreŽa/koalicija

·         o zajedniČkim akcijama

  

poreČ, 11. do 13. listopada 2000.

·         dan ranije o mreŽi

·         predstavljanje.ponude i potrebe

·         interesi Članica mreŽe (politika, direktna zaŠtita, humanitarna podrŠka i obrazovanje)

·         naČela

·         Ženska mreŽa hrvatske udruŽuje Ženske nevladine, nestranaČke i nenacionalistiČke organizacije, antiratne i mirovne organizacije, organizacije koje djeluju na feministiČkim principima i koje Žensko pitanje smaTRAJU POLITIČKIM PITANJEM. ČLANICAMA ŽENSKE MREŽE POSTAJU UDRUGE ILI POJEDINKE KOJE PRIHVAĆAJU TEMELJNA NAČELA I PLATFORMU ŽENSKIH ORGANIZACIJA. JAVNO ISTUPANJE U IME MREŽE IMAJU PRAVO SVE ČLANICE VODEĆI BRIGU O TEMELJNIM NAČELIMA I PLATFORMI.

 

POREČ, 23. DO 26.TRAVANJ 2001. 

·         DOGOVOR ZA KOALICIJU ZA LOKALNE IZBORE

·         16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

·         LJETNA FEMINISTIČKA ŠKOLA

·         KAMPANJA ZA SKLONIŠTA U SVAKOJ ŽUPANIJI

 

Poreč, 23. do 26. rujna 2001.

·        dogovor – mrežu želimo registrirati

·        Dogovor o ciljevima i aktivnostima mreže

·        doogovor o elementima statuta i kodeksa mreže

·        izbori:

·        koordinatorica mreže – Biserka Momčinović

·        Koordinatorica za zagreb – Sanja sarnavka

·        koordinatorica za zagrebački prsten – Sadika zvirkić

·        koordinatorica za slavoniju- Mirjana Bilopavlović

·        koordinatorica za Dalmaciju – Silva sumić

·        koordinatorica za Istru, rijeku – Bojana genov

·        koordinatorice izabrane od svih članica mreže Gordana Stojanović i Đurđica kolarec

 

Zagreb, 12. 02. 2002.

osnivačka skupština Mreže

Statut, ipotvrda Izbora, kodeks

 

Poreč, 06. do 09. 05. 2002.

o registraciji

o diskriminaiji romkinja

o našim predstavnicama u tijelima i odborima vlade i sabora

o našem sudjelovanju u radu drugih mreža

planiranju kampanje za obrazovanje i protiv nasilja nad ženama

 

05. 09. 2002.

Ženska Mreža Hrvatske je registrirana!  

PoreČ, travanj 2003.

PLANIRANJE KAMPANJE ŽENSKE MREŽE HRVATSKEZA PROMJENU OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVNOG KURIKULUMA 

 

Uz potporu: KvinNa till kvinNa ,Delphi international,

STAR  project Zagreb,USIS,  istarska zupanija; Vlada RH

Vrh stranice
Site map