Kao prst i naprstak

Najveću cijenu projekta “fundamentalističkih pokreta duhovne obnove” plaćaju – žene. jer sve religije svijeta jednoznačno žene smatraju manje vrijednom vrstom . . . Kare Bluntigen danski je pisac za djecu....

Read More