(sukladno zahtjevima CATW – Internacionalne koalicije protiv trgovanja ženama)

  • Obustaviti svako kažnjavanje žena u prostituciji, jer su one žrtve, a ne počiniteljice kriminalnog ponašanja.
  • Kriminalizirati sve one koji kupuju, vrbuju i iskorištavaju žene i djecu, te sve one koji potiču i promoviraju seksualno iskorištavanje. Uz svodnike i trgovce ljudima kazneno goniti i korisnike seksualnih usluga.
  • Odbaciti državnu politiku i praksu kojom se žene usmjeravaju u uvjete seksualnog iskorištavanja.
  • Osigurati edukaciju i mogućnosti zapošljavanja kako bi se unaprijedio status žena i njihova pozicija u društvu, te time smanjila potreba da se one odaju prostituciji kako bi preživjele.
  • Spriječiti “legalizaciju prostitucije” jer joj je konačni cilj jedino legalizacija unosnog biznisa i industrije seksualnog iskorištavanja žena. To je nasilje nad ženama, zloupotreba ženske seksualnosti i podržavanje odnosa  neravnopravnosti spolova u društvu.