TRIBINA: „Stanje ženskih ljudskih prava u RH danas“, u četvrtak, 26.11.2015. od 12:00 do 14:00, Hotel Dubrovnik u Zagrebu, dvorana Ban Jelačić

Ženska mreža Hrvatske organizira tribinu posvećenu stanju ženskih ljudskih prava u Hrvatskoj danas. Na tribini će članice Ženske mreže Hrvatske otvoriti raspravu o stanju ženskih ljudskih prava te primjedbama i preporukama UN Odbora Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), te o novoj Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova.

O stanju ženskih ljudskih prava izlagat će ispred Ženske mreže: Valentina Andrašek, Adrijana Bego, Sanja Bezbradica, Bojana Genov, Sanja Juras, Mirjana Kučer i Ramiza Memedi, te predstavnice i predstavnici nadležnih državnih institucija. Moderatorica tribine: Biserka Momčinović.

Raspravu otvaramo prije završetka procesa formiranja tijela odlučivanja u RH koja su u obavezi realizacije preporuka Odbora CEDAW svjesne činjenice da su  ženska ljudska prava u RH ugrožena dominantnim utjecajem crkve koja ženama nameće reproduktivnu ulogu kao jedinu društveno poželjnu i prihvatljivu, propalim konceptom ravnopravnosti spolova i nedostatkom političke volje za stvarnim unaprijeđenjem položaja žena te činjenice da prava žena ne  predstavljaju prioritet politika u RH. 

Želeći to stanje promjeniti pozivamo vas na tribinu i raspravu nakon uvodnih izlaganja članica ŽMH.

Platforma Feministička solidarnost za fundamentalna prava dio je Platforme EWL za Centralnu Evropu, Balkan i Baltik