Kategorija: Osvrti

Estradni feminizam

„Ne mogu suosjećati s njom“, izrekla je za Jutarnji list Sanja Sarnavka, predsjednica udruge B.a.B.e. na upit zašto zlostavljane žene ostaju uz svoje partnere koji ih maltretiraju i kao komentar izjave voditeljice RTL-a da i...

Read More

Malo o moralu, malo o zakonu …

Crkva igra ulogu moralne vertikale u hrvatskom drustvu sve dok se ne radi o postupcima njenog svećenstva, njihovih podržavatelja, njihovih financijera ili moćnih društveno visoko pozicioniranih deklariranih katolika . . ....

Read More

Gušenje ženskog otpora crvenim ružama

Kako je u Hrvatskoj obilježen Međunarodni dan žena ili gušenje ženskog otpora crvenim ružama Da se skrši ženski otpor dovoljno je posezanje za ružama, što stavlja ženu i muškarca u tradicionalni položaj, pri čemu muškarac, k...

Read More

Kao prst i naprstak

Najveću cijenu projekta “fundamentalističkih pokreta duhovne obnove” plaćaju – žene. jer sve religije svijeta jednoznačno žene smatraju manje vrijednom vrstom . . . Kare Bluntigen danski je pisac za djecu....

Read More

Što je Vatikan?

Ženska mreža Hrvatske zahtijeva da papinski nuncij u Hrvatskoj razriješi nedoumicu hrvatske javnosti o tome je li Vatikan država ili nije . . . Ako Vatikan nije država, a ugovori sklopljeni s njime smatraju se međunarodnim pa su...

Read More

Uhvati me ako možeš!

Žene imaju pristup slabije plaćenim poslovima i teže se zapošljavaju, a zbog slabijih primanja tijekom radnoga vijeka, pokoje trudnoće i kraćeg radnog staža i u mirovinu odlaze siromašnije nego muškarci . . . Godine 2003....

Read More
Loading