Ženska mreža Hrvatske traži od Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora da se femicid prepozna kao rodno utemeljeno ubojstvo žena i djevojčica.
Tražimo usvajanje strateškog pristupa nasilju nad ženama – nacionalne strategije i zakona protiv svih oblika nasilja nad ženama, uključujući femicid.

Ženska mreža Hrvatske provodi online kampanju za usvajanje strateškog pristupa nasilju nad ženama. Online kampanja je dio šire kampanje Ženske mreže Hrvatske za izmjene zakona, politika i praksi vezano za nasilje nad ženama.

Kampanja se provodi u sklopu projekta „Zajedno do strateškog pristupa problemu nasilja nad ženama u Hrvatskoj“ financiranog od strane Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, Javni poziv za Ad hoc akcijske projekte.