Ženska mreža Hrvatske podržava kampanju Njena budućnost je ravnopravnost i zahtjev PETRA mreže za usvajanjem Modela jednakosti u Hrvatskoj. Sadržaj zahtjev prenosimo u cijelosti. 

Usvojite Model jednakosti u Hrvatskoj odmah!

Feminističke organizacije, podrška i žene koje su preživjele prostituciju iz čitave Evrope pozivaju na usvajanje Modela jednakosti u Hrvatskoj

Mi, aktivistkinje PETRA mreže nevladinih organizacija za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja, uz podrška evropskih i međunarodnih saveznica/ka i žena koje su preživjele prostituciju diljem Evrope, apeliramo na Vladu Republike Hrvatske da usvoji Model jednakosti. Model jednakosti prepoznaje prostituciju kao formu nasilja prema ženama koju potiče potražnja od strane muškaraca. Podsjećamo da su prostitucija i trgovanje ljudima neraskidivo povezani. Prostitucijom se i na svjetskoj i na evropskoj razini osnažuje trgovanje ženama i djevojčicama, od kojih je velika većina u dobi između 13 i 25 godina. Također, podsjećamo da prostitucija i trgovanje ženama radi seksualnog iskorištavanja postoje zato što za njima postoji potražnja od strane muškaraca. Zato je smanjenje potražnje ključni način za sprečavanje trgovanja ljudima.

Podsjećamo da Hrvatska ima jedan od najrigidnijih evropskih propisa sa štetnim i dalekosežnim posljedicama po žene u prostituciji i žrtve trgovanja ljudima. Iako svi međunarodni dokumenti prepoznaju povezanost prostitucije i trgovanja ljudima, hrvatske institucije tu činjenicu i obveze ignoriraju. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira koji je donesen još davne 1978. godine, sadržava odredbu koja predviđa kažnjavanje osoba u prostituciji, a kupce seksa abolira odgovornosti. Navedeni zakon je trenutno u proceduri izmjena i zato apeliramo na hrvatsku vladu da prilikom izmjena Zakona ugradi komponente Modela jednakosti. No, kako bi se Model jednakosti u potpunosti ostvario Vlada Republike Hrvatske mora izvršiti i izmjene kaznenog zakonodavstva.

Usvajanje Modela jednakosti u skladu je s evropskim i međunarodnim dokumentima kojih je Republika Hrvatska stranka, kao i s Rezolucijom od 14. rujna 2023. kojom Evropski parlament poziva države članice da:

1.       Dekriminaliziraju osobe u prostitucijiParlament poziva države članice da poduzmu mjere u područjima prevencije, dekriminalizacije svih osoba u prostituciji, a posebno žena u prostituciji;

2.       Osiguraju podršku i zaštitu osoba u prostituciji i mjere izlaska iz prostitucijevećina žena u prostituciji želi izaći iz prostitucije i stoga država treba uvesti konkretne mjere kako bi osigurala život bez nasilja;

3.       Kazne svodništvo u svim njegovim oblicimadržave članice trebaju osigurati da se namamljivanje, vrbovanje, poticanje, organiziranje ili omogućavanje prostitucije drugoj osobi, kao i stjecanje bilo kakve dobiti od prostitucije druge osobe, kažnjavaju kao kaznena djela;

4.       Kazne kupovanje svih vrsti seksualnih činova kako bi se ukinula potražnjapoziva države članice da uvedu kao kazneno djelo traženje, prihvaćanje ili korištenje seksualnih činova od druge osobe u zamjenu za naknadu, obećanje naknade, pružanje koristi u naravi ili obećanje takve koristi;

5.       Osiguraju obrazovanje, prevenciju i obukudržave članice trebaju uvesti preventivne obrazovne programe o trgovanju ljudima, seksualnom iskorištavanju, prostituciji i pristanku, kako u školama tako i u širem društvu, s ciljem informiranja građanki i građana