• Autonomni ženski centar Beograd https://www.womenngo.org.rs/

• Sojuzot na Organizaciite na zenite na Makedonija www.sozm.org.mk