Ženska mreža Hrvatske je savez ženskih udruga.

Skupština

Skupštinu mreže čine predstavnice svih članica mreže. Održava se jednom godišnje.

Koordinacija

Koordinacija Mreže sastoji se od po jedne predstavnice iz pet regija (dalmatinske, istarske i primorsko-goranske, slavonske, grada Zagreba i Zagrebačkog prstena) i dvije predstavnice izabrane od svih članica mreže. Ženske grupe iz regije biraju svoju regionalnu koordinatoricu, čiji izbor potvrđuje Skupština.
Koordinacija provodi u život odluke Skupštine, koordinira sve zajedničke aktivnosti Mreže i ideje sa Skupštine pretvara u planove, akcijske planove i kampanje uz pomoć radnih timova koje formira ili im pomaže.

Zadaci regionalnih koordinatorica: koordiniraju regionalne sastanke, brinu o protoku informacija, zastupaju regiju , komuniciraju s ostalim koordinatoricama, izvještavaju s regionalnih sastanaka, prenose informacije regionalnim članicama

Koordinatorica Mreže

Koordinatoricu neposredno bira Skupština. Koordinatorica je odgovorna osoba Mreže i članica je koordinacije, koju saziva i koordinira je.

Savjetodavni odbor

Savjetodavni odbor Mreže čine tri žene koje nisu članice civilne scene zbog monitoringa, ocjene vidljivosti i sl.