Mjesec: ožujak 2006.

Malo o moralu, malo o zakonu …

Crkva igra ulogu moralne vertikale u hrvatskom drustvu sve dok se ne radi o postupcima njenog svećenstva, njihovih podržavatelja, njihovih financijera ili moćnih društveno visoko pozicioniranih deklariranih katolika . . ....

Read More

Gušenje ženskog otpora crvenim ružama

Kako je u Hrvatskoj obilježen Međunarodni dan žena ili gušenje ženskog otpora crvenim ružama Da se skrši ženski otpor dovoljno je posezanje za ružama, što stavlja ženu i muškarca u tradicionalni položaj, pri čemu muškarac, k...

Read More