Mjesec: studeni 2015.

Zaustavimo nasilje protiv žena!

Danas je 25.11.2015., Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama. Tražimo od Republike Hrvatske hitnu ratifikaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska...

Read More

EU otvori granice!

21.09.2015., Zagreb, Trg b. J. Jelačića, 12 h Prosvjedna akcija “EU otvori granice” Aktivistkinje i aktivisti Ženske mreže Hrvatske, Udruge Slobodarskih aktivista te drugih organizacija i inicijativa održale/i su u Zagrebu, na...

Read More