Mjesec: travanj 2005.

Oralne crkvene veličine

Živko Kustić poručuje ženama da je pobačaj koji učine trudne žrtve silovanja zapravo smrtna kazna za sasvim nedužno dijete i da to vrlo ugroženo ljudsko biće žena treba zavoljeti … Perverzni savjeti don Živka Kustića daju...

Read More

Lažljive žrtve

OKRIVLJENI JE NEDUŽAN DOK MU SE NE DOKAŽE KRIVNJAŽRTVA JE KRIVA I LAŽLJIVA, DOK SE NE DOKAŽE DA JE SILOVANA Hrvatska ima odlične zakone. Hrvatska je potpisnica brojnih konvencija o zaštiti ljudskih prava, uključujući ženska...

Read More