MJERE ZAŠTITE ŽENA OD NASILJA MORAJU UKLJUČIVATII PROSTITUCIJU 

Zagreb, 18.10.2023. 

Ženska mreža Hrvatske se zajedno sa članicama PETRA mreže nevladinih organizacija za Prevenciju i Eliminaciju TRgovanja ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja priključila javnoj akciji u sklopu kampanje “Njena budućnost je ravnopravnost” na Evropski dan borbe protiv trgovanja ljudima.

Javnom akcijom podsjećamo da je prostitucija očigledan oblik nasilja protiv žena, kršenje ljudskog dostojanstva i suprotnost načelima ljudskih prava i da je u Hrvatskoj posljednjih 45 godina na snazi zakon koji prostituciju ne prepoznaje kao jednu od najstarijih patrijarhalnih praksi i kršenja ljudskih prava žena.

Od Vlade zahtijevamo da se ta dugogodišnja nepravda zaustavi. Tražimo da Hrvatska uskladi svoje zakonodavstvo s evropskim standardima ta da aktualne mjere zaštite žena od nasilja obuhvate i ovo područje tako da se osigura nekažnjavanje žena u prostituciji, a da se kažnjavaju svodnici, trgovci ljudima i kupci seksa.