Edukacija za provedbu analize implementacije načela ravnopravnosti spolova u lokalne politike

22. i 23.12. 2022. Ženska mreža Hrvatske organizirala je putem ZOOM platforme u sklopu projekta...

Read More