22. i 23.12. 2022. Ženska mreža Hrvatske organizirala je putem ZOOM platforme u sklopu projekta Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, financiranog od strane FONDA ZA AKTIVNO GRAĐANSTVO U HRVATSKOJ, POZIV ZA PRIJAVU SREDNJIH PROJEKATA, 2021. za svoje članice, partnerice na projektu Edukaciju za provedbu analize implementacije načela ravnopravnosti spolova u lokalne politike. Edukaciju je vodila Valerija Barada s Filozofskog fakulteta u Zadru. Na edukaciji su sudjelovalo 10 sudionica – predstavnica organizacija za prava žena.

#acfcroatia, #acfhrvatska#acfprojekti

„Projekt „Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.“

„The Advocating for Gender Equality at the Local Level project benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.“

@Active Citizen Fund Croatia

https://www.facebook.com/acf.hrvatska