Evropski parlament je 11.03.2015. usvojio izvještaj o rodnoj ravnopravnosti između muškaraca i žena, koji pokriva široki spektar pitanja važnih za žene: borbu protiv stereotipa prilikom zapošljavanja žena, smanjenje razlike u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena, podizanje svijesti o nasilju nad ženama, razvoj resursa za brigu o djeci. Usvajanjem ovog izvještaja parlamentarci i parlamentarke su dale/i svoju podršku činjenici da žene moraju imati kontrolu nad svojim seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima, uključujući dostupnost kontracepcije, legalnog abortusa i seksualnog obrazovanja.

441 zastupnica i zastupnik Evropskog parlamenta su glasale ZA, 205 PROTIV, a 52 suzdržanih.

Više informacija na:  http://womenlobby.org/spip.php?article7132&lang=en

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20150306IPR31740/work-harder-for-gender-equality-say-meps