30.11. 2022. Ženska mreža Hrvatske organizirala je putem ZOOM platforme u sklopu projekta Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, financiranog od strane FONDA ZA AKTIVNO GRAĐANSTVO U HRVATSKOJ, POZIV ZA PRIJAVU SREDNJIH PROJEKATA, 2021. za svoje članice Edukaciju na temu rodno osjetljivih proračuna na lokalnoj razini.
Edukaciju je vodila Ana Marija Sikirić Simčić s Ekonomskog fakulteta iz Rijeke, koja je napravila uvod u temu i predstavila primjere dobre prakse. Aktivistkinje udruge Domine iz Splita su podijelile svoja iskustva i zapažanja tijekom studijske posjete Londonu i Women’s Budget Group koja radi rodnu analizu nacionalnog proračuna Velike Britanije. Na edukaciji je sudjelovalo 15 sudionica – predstavnica organizacija za prava žena.

#acfcroatia#acfhrvatska#acfprojekti

„Projekt „Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.“
„The Advocating for Gender Equality at the Local Level project benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.“

@Active Citizen Fund Croatia

https://www.facebook.com/acf.hrvatska