Ženska mreža Hrvatske organizirala je za svoje članice Edukaciju na temu pozitivnih primjera integracije i provedbe načela ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

Edukaciju je vodila Snježana Vasiljević s Pravnog fakulteta, koja je dala uvod u temu i iskustva iz Hrvatske, a dobre prakse iz drugih zemalja predstavile su Tatjana Latinovic, predstavnica Islandske organizacije za prava žena Kvenréttindafélag Íslands i Marion Böker, predstavnica Međunarodnog saveza žena International Alliance of Women.

#acfcroatia, #acfhrvatska#acfprojekti

„Projekt „Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.“

„The Advocating for Gender Equality at the Local Level project benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.“

@Active Citizen Fund Croatia

https://www.facebook.com/acf.hrvatska