U utorak 16 siječnja postavlja se interaktivna instalacija Indeks žena postavom City Lights plakata u urbanom gradskom prostoru u sklopu internacionalnog projekta Žena na raskrižju ideologija, programske urednice Ane Peraice i u organizaciji Hrvatske udruge likovnih umjetnika, Split.

Indeks žena umjetnice Andreje Kulunčić je kolaborativni umjetničko ­ znanstveni projekt kojim se registrira kako svoju poziciju osvještavaju žene u Splitsko ­ Dalmatinskoj županiji, odgovarajući na pitanje kako se osjećaju, a prema kriterijima ankete.

Rezultati će biti objavljivani kumulativno dva puta na dan na ovom linku. Osnovu ankete čine znanstvena istraživanja i prijedlozi stručnjaka o nčinu formuliranja sociološke ankete, među kojima su dr.sc Inge Koludrović – Tomić, dr. sc Rebeka Anić, mr.sc Jadranka Polović, policijska inspektorica i 
pravnica Sunčica Glunčić, te udruge Domine za promicanje ženskih prava i Mirta, udruga za pomoć žrtvama obiteljskog nasilja. Projekt bi trebao pomoći analizi mjesta žene u, čini se prema prvim istraživanjima, županiji u kojoj su prava žena vrlo ugrožena. Prvi rezultati pismene ankete provedene na 300 ispitanica biti će dostupni za dva dana.

Drugi dio projekta koji uživo daje statistiku žena biti će dnevno prikazan na displeju ekrana u izlogu Salona Galić u Marmontovoj tijekom nekoliko tjedana. Pozivom na besplatni telefon 0800 7879 sa statičnih i mobilnih telefona pristupa se anonimnoj anketi.

Automatska sekretarica bilježi ženske glasove koje izgovaraju kako definiraju svoju poziciju: zadovoljna, diskriminirana, zlostavljana.

Mediji se pozivaju da izvještavaju kako se osjećaju žene u gradu Splitu u prvoj živoj anketi.

Umjetnica Andreja Kulunčić je pozvana na ovaj projekt upravo zbog njenog znanstveno preciznog pristupa, te mogućnosti da vidi i uobliči kolaborativni projekt na nekoliko nivoa, od važnosti za društvenu zajednicu.

Andreja Kulunčić je rođena 1968. Godine 1992. diplomirala kiparstvo na Fakultetu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Beogradu. Od 1992. do 1994. nastavlja studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Budimpešti. Živi i radi u Zagrebu. Sudjelovala na međunarodnim izložbama kao što su Liverpulski bienale (UK, 2004.), 8. istanbulski bienale (Turska, 2003.), The American Effect (Muzej američke umjetnosti, New York, 2003.), Documenta 11 (Kassel, Njemačka, 2002.), Manifesta 4 (Frankfurtna Maini, Njemačka 2002.) i drugdje. Sudjelovala na umjetničkim rezidencijskim programima u New Yorku, Minneapolisu, Sydneyu, Indiji i drugdje. Pri izradi se često koristi internetom istražujući oće teme (genetski inženjering, kiborzi, distributivna pravednost itd.), ili joj je okosnica rada socijalni angažman (radnice Name, tinejdžerice kao trudnice, azilanti, migranti koji rade na crno itd.).