Pitanje rasprostranjenosti seksualnog nasilja godinama je izvor međusobnih neslaganja i optužbi među različitim institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave tim problemom. I dok cjelokupno područje nasilja protiv žena karakterizira postojanje iznimno visokih proporcija tamnih brojki, odnosno pojava da je broj slučajeva nasilja koji je zabilježen od policije vrlo mali u odnosu na stvaran broj slučajeva nasilja, za seksualno nasilje tamne su brojke najizraženije. Podaci brojnih svjetskih istraživanja pokazuju kako na jedan prijavljen slučaj silovanja dolazi između 15-20 neprijavljenih slučajeva, dok je za neke manje drastične oblike seksualnog nasilja proporcija brojki još veća.

Izvještaj o seksualnom nasilju u Hrvatskoj 2006. godine