Predstavnici Ženske mreže Hrvatske danas su španjolskom veleposlaniku u Hrvatskoj Rodrigu Aguirre de Cárcer y García del Arenalu predali prosvjedno pismo u kojem izražavaju zabrinutost i zahtijevaju povlačenje zakonskog prijedloga o zabrani pobačaja koji je u prosincu prošle godine prihvatilo španjolsko Vijeće ministara i uputilo u parlamentarnu proceduru.

Ispred zgrade španjolskoga veleposlanstva u Zagrebu dvadesetak aktivistica i aktivista razvili su prosvjedne transparente na hrvatskom i španjolskom jeziku u znak podrške španjolskim aktivistima koji su zbog zabrane pobačaja prošle subote organizirali prosvjed u Madridu.

Nezadovoljni smo razvojem događaja u Španjolskoj vezano uz seksualna i reproduktivna prava i zdravlje žena i pitamo se koje je slijedeće pravo koje će se ženama ukinuti. Zakonima treba proširivati ljudska prava, a ne ih sužavati. Seksualno i reproduktivno zdravlje, pa tako i pravo na pobačaj, isključivo je pravo žena’, izjavila je Rada Borić.

Ako zakon bude usvojen osnovna prava žena vratit će se trideset godina unazad, a Vlada će propustiti ispuniti svoju ulogu u promociji rodne ravnopravosti i ljudskih prava. Žene imaju pravo odlučivati o svojim tijelima, ističu prosvjednice. Pravo žena da slobodno odlučuju o svojim tijelima ne obavezuje nikoga da napravi pobačaj, poručuju predstavnice Ženske mreže koje današnjom akcijom izražavaju solidarnost sa ženama Španjolske i pridružuju europskim ženskim organizacijama koje organiziraju proteste protiv pokušaja ugrožavanja ženskih prava u Španjolskoj.

Predloženi zakon je predizborno obećanje španjolskog premijera Mariana Rajoya iz Pučke stranke. Za razliku od zakona iz 2010. koji je donijela socijalistička Vlada, a koji abortus proglašava pravom, novi zakon zabranjuje pobačaj osim u slučaju silovanja, te ako trudnoća ozbiljno ugrožava život i psihičko ili fizičko zdravlje žene.

U Španjolskoj je u tijeku javna rasprava, parlament bi novi zakon trebao usvojiti u ovoj godini, a stupio bi na snagu iduće godine. Udruge koje se bore za obranu prava na život zadovoljne su predloženim odredbama, dok su protiv brojne ženske udruge i Socijalisti. Upravo su španjolski Socijalisti u EU parlamentu inicirali raspravu kako bi pobačaj bio proglašen pravom na razini čitave EU.

U Španjolskoj, koja ima 46 milijuna stanovnika, u 2011. zabilježeno je 118.359 pobačaja, a 2010. godine 113.031 pobačaja.