Pedesetak aktivistica Ženske mreže Hrvatske sudjelovalo je u prosvjednoj akciji u povodu Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, tražeći od države mjere kojima bi se smanjila rastuća neravnopravnost žena u hrvatskom društvu.

Uz bolju regulaciju radnih prava žena, tražile su uvođenje seksualnog odgoja u škole, vraćanje vjeronauka u crkve, te upozorile na loš položaj žena na selu. Poruka »Seljacima novac, popovima repromaterijal« bila je najuočljivijima među nizom parola kojima su se aktivistice, po uzoru na žene Latinske Amerike, odjenule poput gusjenica.

– Seoske su žene među najneravnopravnijima u državi: za njih se uopće ne zna, ne postoji ni jedan statistički podatak koji o njima govori, ne zna se koliko je seoskih gospodarstava, koliko je žena tamo i koliko ih nema zdravstveno osiguranje. Žene za isti rad ne dobivaju iste plaće kao muškarci: udio ženskih plaća u muškima je 89 posto, a jaz između muških i ženskih plaća raste – istaknula je Bojana Genov, koordinatorica Ženske mreže.

Upozorila je na gafove vladajuće politike, poput zaboravljanja seksualne edukacije u školama, što ima za posljedicu rast broja maloljetničkih trudnoća i poroda. Rad na određeno vrijeme posebno je poguban za žene, koje i po 10-tak godina rade na taj način, pa Ženska mreža traži da ga se ograniči na razumnih godinu dana.

– Od premijerke Kosor tražimo da odluke koje donosi budu rodno osviještene, da proračun bude rodno osviješten, i da se ravnopravnost spolova ne svede na deklarativnu razinu. Ona je tu pokazala osjetljivost koju još nitko nije pokazao, ali očekujemo da to vidimo na proračunu, a ne samo na lijepim riječima – poručila je Genov.

Prosvjednice su tražile i poštivanje zakonodavnog okvira Hrvatske kao sekularne države, tvrdeći da »ni u jednoj monoteističkoj religiji nema ravnopravnih žena«.

Jedini ih je prilikom prosvjeda podržao saborski zastupnik Sime Lučin, kazavši kako je neravnopravnost žena u društvu tema koja zaslužuje više pažnje.