Cjeloviti tekst pritužbe Ženske mreže Hrvatske na zakonitost rada bolnica sa zahtjevom za provedbom Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece te ipriopćenjem za medije o  podnošenju pritužbe nadležnom ministarstvu.

Podnositeljica zahtjeva: ŽENSKA MREŽA HRVATSKE, ZAGREB, KRALJA DRŽISLAVA 2
Predmet: PREKID TRUDNOĆE NA ZAHTJEV – PRITUŽBA NA ZAKONITOST RADA BOLNICA I ZAHTJEV ZA PROVEDBOM ZAKONA

Poštovani gospodine ministre Varga,

Posljednje vrijeme u raznim medijima objavljeni su podaci da niz bolnica u Republici Hrvatskoj ne poštuje pozitivne zakonske propise Republike Hrvatske jer ne izvršavaju pobačaje na zahtjev žena, sve sukladno odredbama Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (u daljnjem tekstu: Zakon).

Želimo Vas obavijestiti da smo svim tim bolnicama poslale zahtjeve da svoj rad hitno usklade s pozitivnim zakonskim propisima i da ženama omoguće pobačaj na zahtjev. U privitku Vam stoga dostavljamo dopise koje smo poslali u odnosu na slijedeće bolnice:

1. KLINIČKA BOLNICA „SVETI DUH“
2. OPĆA BOLNICA ZABOK
3. OPĆA BOLNICA “HRVATSKI PONOS„ KNIN
4. OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA
5. OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
6. OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
7. OPĆA BOLNICA NAŠICE
8. KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
9. KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

I. Zahtjevi u odnosu na bolnice u postupku sanacije: Neke bolnice na svojim web stranicama imaju objavljene Statute iz kojih je vidljivo da su bolnice u postupku sanacije koju provodi Vlada Republike Hrvatske, te da njima upravljaju sanacijski ravnatelji/upravitelji i sanacijsko vijeće. Radi se o KBC Split, KBC Zagreb, OB Našice, OŽB Vinkovci, OB „Hrvatski ponos“ Knin, OB Zabok. Sukladno Statutima tih bolnica, sanacijsko vijeće imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministra zdravlja i Ministra financija. Sanacijskog upravitelja/ravnatelja imenuje i razrješuje Ministar zdravlja. S obzirom na ozbiljnost situacije, u kojoj faktično predstavnici Republike Hrvatske ne provode zakone Republike Hrvatske, zahtijevamo da odmah i bez odlaganja poduzmete slijedeće radnje:

1. S obzirom da sanacijski upravitelji/ravnatelji, imenovani od Vlade Republike Hrvatske, ne provode pozitivne zakonske propise Republike Hrvatske, zahtijevamo da im naložite da odmah i bez odlaganja stručni i drugi rad u bolnicama organiziraju na način da ženama bude omogućen pobačaj na zahtjev sukladno Zakonu.
2. Zahtijevamo da u slučaju nepoštivanja vašeg naloga, odmah i bez odlaganja razriješite sve sanacijske ravnatelje/upravitelje te da imenujete nove sanacijske ravnatelje/upravitelje.
3. Zahtijevamo da na odgovornost pozovete i članove sanacijskih vijeća iz redova Ministarstva zdravlja i Ministarstva financija koji su imali zadatak upravljati i nadzirati rad bolnice.
4. Zahtijevamo da članovima sanacijskih vijeća naložite da organizaciju rada bolnica odmah usklade sa pozitivnim zakonskim propisima.

U slučaju da predstavnici ministarstva Republike Hrvatske u sanacijskim vijećima ne osiguraju provedbu zakona u bolnicama, predlažemo da pokrenete postupak njihova razrješenja te da Vladi Republike Hrvatske zajedno s Ministrom financija predložite imenovanje novih članova/članica sanacijskih vijeća.

II. Zahtjev u odnosu na Kliničku bolnicu „Sveti Duh“ u Zagrebu: Iz članka 31. Statuta Kliničke bolnice „Sveti Duh“ (u daljnjem tekstu: Klinička bolnica) proizlazi da su članovi Upravnog vijeća Kliničke bolnice, u roku od trideset dana od dana saznanja za nezakonitosti u radu Ravnatelja, bili dužni pokrenuti postupak njegova razrješenja. Stavkom 3. istog članka propisano je da će Ravnatelja razriješiti Ministar zdravlja, ako to ne učini Upravno vijeće u propisanom roku. Slijedom navedenog zahtijevamo:

1. S obzirom da Ravnatelj Kliničke bolnice krši zakone Republike Hrvatske i Statut Kliničke bolnice, zahtijevamo da od Upravnom vijeću i Ravnatelju Kliničke bolnice Sveti Duh naložite da odmah i bez odlaganja rad u Kliničkoj bolnici organiziraju na način da ženama bude dostupan i omogućen pobačaj na zahtjev. Ako Ravnatelj svoj rad ne uskladi sa zakonima Republike Hrvatske, a ne razriješi ga Upravno vijeće, zahtijevamo da odmah i bez daljnjih odlaganja razriješite ravnatelja Kliničke bolnice Sveti Duh.
2. Zahtijevamo da u cilju provedbe zakona Republike Hrvatske, pozovete članove Upravnog vijeća bolnice Sveti Duh, te da osigurate provedbu Zakona u Bolnici Sveti Duh u Zagrebu. Napominjemo kao važnu činjenicu da su tri, od pet članova Upravnog vijeća osnivači Bolnice, dakle predstavnici Grada Zagreba, a da su preostala dva člana iz redova radnika Kliničke bolnice.

III. Zahtjev u odnosu na preostale bolnice na teritoriju Republike Hrvatske: S obzirom na opasnu tendenciju nepoštovanja zakona koja je posljednje vrijeme eskalirala, zahtijevamo da u bolnicama u Požegi i Novoj Gradiški, ali i u svim ostalim bolnicama koje prema odredbama Zakona moraju omogućiti pobačaj na zahtjev, provjerite usklađenost organizacije rada sa zakonom, te da u slučaju da bolnice ne osiguravaju provedbu zakona, poduzmete sve potrebne radnje unutar okvira svojih ovlasti kako bi ženama bio dostupan i proveden pobačaj na zahtjev.

IV. Zahtjev u odnosu na negativnu poruku koja je poslana u javnost: Budući su u raznim medijima u posljednje vrijeme bile objavljene informacije da više bolnica u Republici Hrvatskoj ne provodi pobačaj na zahtjev žena, zahtijevamo od Vas da medijskim istupima obavijestite građanke Republike Hrvatske da je organizacija rada u svim bolnicama na teritoriju Republike Hrvatske usklađena sa zakonom i da će ženama biti omogućen pobačaj na zahtjev.

Zahtijevamo od Vas da odredite kontakt osobu iz Ministarstva zdravlja, e-mail i telefon, na koji se mogu javiti žene čija odluka o pobačaju, sukladno Zakonu, nije poštovana u nekoj od bolnica. Zahtijevamo da navedeni podatak bude javno objavljen, dostupan građankama i građanima, te više puta ponovljen u medijima.

V. Zahtjev u odnosu na organizaciju rada u Ministarstvu zdravlja: Konačno, s obzirom da je situacija s nepoštivanjem Zakona u više bolnica trajala određeno vrijeme, a da Ministarstvo zdravlja o tome nije znalo, a moralo je znati, ili je znalo a nije reagiralo, predlažemo da preispitate rad i odgovornost nadležnih osoba unutar Ministarstva zdravlja kako bi boljom organizacijom i obvezom proslijeđivanja relevantnih izvješća, ubuduće bila osigurana brža i efikasnija reakcija u slučajevima da bolnice ne poštuju bilo koji od pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Molimo Vas da nas obavijestite o svim poduzetim radnjama i o promjenama organizacije rada bolnica čiji rad do danas nije usklađen sa Zakonom.

S poštovanjem, Za ŽENSKU MREŽU HRVATSKE koordinatorice: Nela Pamuković Biserka Momčinović Mirjana Kučer Sanja Juras Đurđica Kolarec

IZJAVA ZA JAVNOST

SVIM MEDIJIMA

U posljednje vrijeme u raznim medijima objavljeni su podaci da niz bolnica u Republici Hrvatskoj ne poštuje pozitivne zakonske propise Republike Hrvatske jer ne izvršavaju pobačaje na zahtjev žena, protivno odredbama Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (u daljnjem tekstu: Zakon).

Nakon informacija da niz bolnica »više ne vrše prekid trudnoće«, te da su »ginekolozi dali izjave o prizivu savjesti« hrvatska javnost je uskraćena za informaciju o postupanju nadležnog Ministarstva zdravlja u cilju uspostave reda u bolnicama.

Ženska mreža Hrvatske je dana 24.10.2014. uputila Ministarstvu zdravlja, ministru Siniši Varga hitni zahtjev za osiguranje provedbe zahtjeva – Pritužbu na zakonitost rada bolnica i zahtjev za provedbom zakona vezano uz odbijanje devet bolnica u Hrvatskoj da omoguće zakonom zagarantiranu mogućnost obavljanja prekida trudnoće na zahtjev.

Ženska mreža Hrvatske je svojim dopisom ministra Vargu obavijestila da je svim tim bolnicama poslala zahtjeve da svoj rad hitno usklade s pozitivnim zakonskim propisima i da ženama omoguće pobačaj na zahtjev. Također smo ministru dostavile dopise koje smo poslale u odnosu na devet bolnica: Kliničku bolnicu „Sveti duh“, Opću bolnicu Zabok, Opću bolnicu „Hrvatski ponos“ Knin, Opću županijsku bolnicu Požega, Opću županijsku bolnicu Vinkovci, Opću bolnicu Nova Gradiška, Opću bolnicu Našice, Klinički bolnički centar Split i Klinički bolnički centar Zagreb.

Spisak bolnica ukazuje da veliki broj žena diljem Hrvatske ne može ostvariti pravo na prekid trudnoće. Članice ŽMH traže da se hitno i bez odlaganja osigura provedba zakonskog prava ženama koje traže prekid trudnoće na zahtjev. Kršenje zakona u bolnica prolazi nesankcionirano, ginekolozi primaju pune plaće a žene koje uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje i dopunsko zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti svoje zakonsko pravo na siguran, legalan i dostupan prekid trudnoće.

ŽMH traži do ravnatelja, sanacijskih upravitelja i drugih nadležnih tijela te od ministra zdravlja da bez odlaganja organiziraju rad u bolnicama na način da ženama bude omogućen pobačaj na zahtjev sukladno Zakonu.

Ženska mreža Hrvatske poziva žene koje imaju problema pri ostvarivanju prava na sigurana i legalan prekid trudnoće da nam se jave kako bismo pratile realizaciju ovog zahtjeva. Broj telefona na koji se žene mogu javiti je 01/4551 142 od 10:00-17:00 sati.

Tražimo od ministra da nas obavijesti o svim poduzetim radnjama i o promjenama organizacije rada bolnica čiji rad do danas nije usklađen sa Zakonom. O poduzetim aktivnostima Ženska mreža Hrvatske obavijestila je i predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Na poziv Ženske mreže Hrvatske drugim organizacijama i inicijativama koje se bore za pravo žena na siguran i legalan pobačaj, neke od njih su već ministru Vargi uputile svoje pritužbe na zakonitost rada bolnica i zahtjeve za provedbom zakona.

S poštovanjem, Za ŽENSKU MREŽU HRVATSKE koordinatorice: Nela Pamuković Biserka Momčinović Mirjana Kučer Sanja Juras Đurđica Kolarec