Ženska mreža Hrvatske pozdravlja uvođenje kvota rodne ravnopravnosti od 40% zastupljenosti kandidatkinja i kandidata određenog spola koje je uvršteno u prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor., no izražava zabrinutost i razočaranje jer predloženi sustav kvota ne uključuje tzv. zip sustav, odnosno zastupljenost na listama po redoslijedu: žena – muškarac – žena – muškarac. Ovakav prijedlog kvota dovodi u pitanje stvarnu namjeru i iskrenost predlagatelja, te se stvara dojam da se kvote uvode samo radi zadovoljenja forme, a ne s ciljem stvarne provedbe paritetne demokracije.

Klub zastupnika SDP-a je uputio u proceduru Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Prijedlog je uvršten na dnevni red 15. sjednice Sabora te će se o njemu raspravljati sljedeći tjedan.

Ženska mreža Hrvatske pozdravlja uvođenje kvota rodne ravnopravnosti od 40% zastupljenosti kandidatkinja i kandidata određenog spola koje je uvršteno u navedeni Prijedlog, a sukladno važećem Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Također pozdravljamo uvođenje sankcija kroz ovaj Prijedlog zakona, odnosno ne prihvaćanja izbornih listi koje ne zadovolje postotak od najmanje 40% žena ili muškaraca na listama

S druge strane Ženska mreža Hrvatske izražava zabrinutost i razočaranje jer predloženi sustav kvota ne uključuje tzv. zip sustav, odnosno zastupljenost na listama po redoslijedu: žena- muškarac-žena – muškarac. Ovakav prijedlog kvota dovodi u pitanje stvarnu namjeru i iskrenost predlagatelja, te se stvara dojam da se kvote uvode samo radi zadovoljenja forme, a ne s ciljem stvarne provedbe paritetne demokracije. Takve kvote ne mogu ispuniti svoju funkciju jer je strankama ostavljena mogućnost da stave žene na dno liste što se u praksi često događa, a rezultat je takav da je zastupljenost žena u Hrvatskom saboru daleko ispod 40%, što je sramota budući da žene čine 52% populacije.

Predloženi sustav kvota neće polučiti željene rezultate u praksi, odnosno neće se povećati postotak ravnopravnije zastupljenosti žena u Saboru i drugim tijelima političkog odlučivanja.

Ženska mreža Hrvatske podsjeća da se za uvođenje kvota rodne ravnopravnosti zalaže još od uvođenja reprezentativnog sustava, te kontinuirano upozorava da se žena ne smiju naći na dnu lista, što se vrlo lako može dogoditi uvođenjem ovakvog, nedorečenog sustava kvota, kakav se predlaže u najavljenim izmjenama Izbornog zakona.

Pozivamo stoga predlagatelja i Hrvatski sabor da izmjene navedeni Prijedlog zakona i uvrste u njega obavezu ovlaštenih predlagatelja lista da naizmjenično navode osobe muškog i ženskog spola kako bi se realiziralo načelo ravnopravnosti spolova u tijelima odlučivanja.

Ženska mreža će uputiti svoje prijedloge amandmana svim klubovima zastupnika i nadležnim odborima Hrvatskog sabora te Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Nema moderne demokracije bez rodne ravnopravnosti!

Za Žensku mrežu Hrvatske Koordinatorice
Sanja Juras
Đurđica Kolarac
Mirjana Kučer
Biserka Momčinović
Nela Pamuković