ICFTU-FGTB projekta o diskriminaciji žena u zemljama jugoistočne Europe Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Nezavisni sindikat Hrvatske proveli su među ženama anketu o sljedećim skupinama pitanja:

Rezultati ankete