Ženska sekcija Saveza samostalnih sindikata Hrvatske uključila se u globalnu kampanju za zaštitu materinstva sa svojim prijedlozima …

Prijedlozi 

Inicijativa SSSH za ratifikacijom 183. Konvencije o zaštiti majčinstva na radnom mjestu