IZJAVA O PRISTUPANJU GRAĐANSKOJ KOALICIJISTOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU

Izjava kojom _______________________________________________(ime i prezime ili ime organizacije/institucije) potvrđuje da je suglasna/an s ciljevima građanske koalicije STOP RIZIČNOM SPOLNOM ODGOJU te da želi aktivno sudjelovati u radu Koalicije.

Ime i prezime:
Organizacija/institucija:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Izjavu poslati na e-mail adresu

cesi@zamir.net ili koordinatorica@zenska-mreza.hr

ili na fax: 01/24 22 801