Ured za ravnopravnost spolova, temeljem odredbi čl. 18. Zakona o ravnopravnosti spolova, dužan je financijski podržavati projekte, ali i aktivnosti udruga, a obavezan je i provoditi različite aktivnosti propisane Nacionalnom politikom za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. i to, naglašavam, u suradnji s drugim udrugama, što se, naravno, ne može niti provoditi bez određenih financijskih sredstava.Upravo zato osigurana su i sredstva za provedbu Nacionalne politike u proračunu Ureda. Nadalje, uz navedenu stavku, u proračunu Ureda je upravo na inicijativu predstojnice otvorena i stavka za financiranje projekata udruga putem javnog natječaja odmah po njegovu osnutku 2004. godine. Također, na inicijativu Ureda kontinuirano se povećava navedeni financijski iznos te su sredstva za rad nevladinih udruga aktivnih u području ravnopravnosti spolova danas povećana čak 500 posto u odnosu na 2004. godinu. U 2006. za aktivnosti nevladinih udruga izdvojeno je 20,4 posto ukupnog godišnjeg proračuna Ureda za ravnopravnost spolova, odnosno ukupno 722.295,80 kuna.

Više je nego čudno da trajna potpora Ureda radu i aktivnostima nevladinih udruga smeta upravo koordinatorici Žen-skemreže Hrvatske odnosno čelnoj osobi krovne organizacije koja okuplja najveći broj ženskih nevladinih udruga u RH. Zaprepašćuje lakoća kojom se kleveta rad Ureda i optužuje za neprofesionalizam i privatizaciju javnih sredstava s

obzirom na činjenicu da se temeljem svih dosadašnjih provedenih natječaja najveći dio financijskih sredstava dodjeljuje upravo udrugama članicama Ženske mreže Hrvatske koje zastupa gospođa Genov. Primjerice, od ukupno 19 udruga kojima su dodijeljena sredstva putem natječaja 2007.12 su članice ŽMH-a.

U vezi s optužbom o dodjeljivanju sredstava tzv. direktnim dogovorom potrebno je reći da je upravo gđa Genov, kao koordinatorica Ženske mreže Hrvatske, prošle godine inicirala i pristupila direktnom dogovaranju s Uredom i molila financijsku podršku za održavanje skupštine Ženske mreže Hrvatske koju je i dobila u iznosu od 20.000 kuna. Ne optužuje li time gđa Genov zapravo samu sebe?! Optuživanje Ureda i mene osobno da se pri dodjeli financijske potpore aktivnostima nevladinih udruga i ŽMH-a rukovodi privatnim razlozima proturječi zdravoj pameti i postavlja pitanje treba li i dalje Ured, u okviru zakona i raspoloživog proračuna, podržavati promidžbene i druge aktivnosti udruga i graditi partnerski odnos s nevladinim sektorom ili će gđa Genov dekretom zabraniti udrugama apliciranje za sredstva i suradnju s Vladinim Uredom za ravnopravnost spolova?

Ističemo da je ukupan iznos financijskih potraživanja udruga putem natječaja Ureda u 2007. godini iznosio 2.543.426,82 kune, a raspoloživa sredstva 600.000 kuna te da uslijed nedostatnosti financijskih sredstava svi projekti nisu niti mogli biti podržani.

Što se tiče optužbi gđe Knežević, potrebno je reći da je temeljem preporuke Stručne radne skupine koja je ocjenjivala projekte prijavjjene na natječaj dio aktivnosti projekta Ženske infoteke, kao i pojedinih drugih udruga, predložen za provedbu u okviru suradnje na realizaciji mjera i obveza iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti usmjerenih k pitanju povećanja političke participacije žena. Slijedom navedenog gđa Knežević je i pisano i usmeno pozvana na suradnju s Uredom, što je rezolutno odbila, kao što je odbila i poziv na uvid u traženu dokumentaciju.

Ured se u provođenju natječajne procedure pridržava Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore i projektima udruga koji ne propisuje donošenje upravnog akta s uputom o pravnom lijeku, već dostavu pisanog odgovora sudionicima natječaja, što je pravovremeno i učinjeno.

Potrebno je također reći da je Ženskoj infoteci Ured dodijelio sredstva putem natječaja dva puta: u 2005. za časopis »Kruh i ruže« i u 2006. za projekt »Uspostava baza podataka, informatizacija i njihovo korištenje u vezi statusa žena u Hrvatskoj« u iznosu od 50.000 kuna kao najvećem financijskom iznosu dodijeljenom pojedinoj udruzi te godine. Činjenica stalne, financijske i druge potpore Ureda radu Ženske infoteke nije priječila gđu Knežević da prekrši i ne ispoštuje čl. 10. potpisanog ugovora o financijskoj potpori za provedbu projekta na način da, bez ikakvog objašnjenja, izostavi podatak o financijskoj podršci Ureda u materijalima projekta dostavljenim javnim korisnicima, što je bila dužna učiniti. Toliko o poštivanju preuzetih obaveza i transparentnosti rada Ženske infoteke, a motive bezobzirnih napada na Ured s ciljem njegovog diskreditiranja ovdje neću komentirati.

predstojnica

mr. sc. Helena Štimac Radin