Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, unatoč zakonskoj obvezi Vlade, nije donesena još od 2015. godine zbog nedostatka političke volje. 

Nedostatak politike odražava se negativno na stanje prava žena u Hrvatskoj.

Hrvatska je država u kojoj su žene ekonomski ovisne ili ako hoćete nemoćne. 80% nekretnina je u rukama muškaraca, gotovo 55% nezaposlenih su žene, 75% siromašnih ili u riziku od siromaštva su žene, razlike u plaći su od 12 % a razlika u mirovinama dupla. Zato su mirovine koje uživa većina žena nedostatne za pristojan život, a većinu umirovljenika čine žene. Žene već nekoliko godina čine obrazovaniji dio stanovništva ali ih se i dalje tretira kroz politike skrbi i brige za druge.

Kriza Covida-19 samo je produbila tu ekonomsku nemoć. Prvo je pogodila ženska zanimanja medicinskih sestara i trgovkinja, žena zaposlenih u turizmu i u ugostiteljstvu, te ih je ostavila bez posla. Pogodila je žena izložene nasilju u obitelji.  Dodatno je žene opteretila ulogom, kućanice, radnice i odgojno-obrazovne djelatnice u online nastavi, uvodeći tako novi stupanj opterećenja za žene koje nose neravnopravno raspoređen teret brige o obitelji. Veliki je problem Hrvatske nedostatak vrtića i izostanak učinkovitih mjera za usklađivanje privatnog i profesionalnog života. 

Problem Hrvatske je i taj da je postotak žena u političkim tijelima odlučivanja još uvijek u prosjeku daleko ispod 30% i javni prostor još uvijek pripada muškarcima. Problem je i nedostatak rodne ravnopravnosti iliti nedostatak načela ravnopravnosti spolova u javnim politikama. Indeks ravnopravnosti u EU je 67, 4 %, dok je u Hrvatskoj svega 55,6%, te je 21. po redu od 28 država, ili 7. najlošija. Davno su prošla vremena kad smo zbog uspostavljanja institucionalnih mehanizama i usklađivanja sa zakonima EU bili po indeksu ravnopravnosti 16. u svijetu. Očito zakoni i mehanizmi nisu zaživjeli.

A kako bi tog načela i bilo kad nema Nacionalne politike ili strategije ravnopravnosti spolova već 6-tu godinu! Navodno čeka negdje spremna u ladici! Nekako nam se čini da je jedini tko je može izvaditi iz sad već prašnjave ladice aktualna Vlada RH.

Upravo iz navedenih razloga Ženska mreža Hrvatske provodi projekt Zajedno za zaštitu i promicanje prava žena i online kampanju #HocemoNacionalnu sa partnerskim organizacijama na razini cijele Republike Hrvatske.

Projekt Zajedno za zaštitu i promicanje prava žena u Hrvatskoj je podržan sa 4.995,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Ovaj sadržaj isključiva je odgovornost Ženske mreže Hrvatske i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.