Sa zebnjom i nevjericom gledamo snažnu eskalaciju započetog rata i nasilja u Ukrajini izazvanog ruskom invazijom i prekidom pregovora državnih čelnika Rusije i Ukrajine.
Kao građanke zahtijevamo od Vlade Ruske Federacije da odmah prekine ratno djelovanje, jer rat je zločin protiv mira i čovjeka. Ujedno zahtijevamo da se nastavkom pregovora, diplomatskim putem i svim nenasilnim sredstvima pronađu primjerena rješenja za osiguranje dugoročnog mira i sigurnosti u Ukrajini, uključujuči područja Donjeck i Lugansk.

Kao mirovnjakinje i feministkinje protivimo se svakom ratnom činu država i međunarodnih čimbenika te podupiranju kulture nasilja koja uporišne silnice ima u permanentnom naoružavanju, konstruiranju i zazivanju neprijatelja, militarističko-mačističkom omjeravanju snaga i kreiranju novih militarističkih štitova u središtu Europe. Isto tako, suprotstavljamo se javnom zazivanju rata od strane moćnih država i njihovih geopolitičkih i financijskih interesa, te navijačkoj i ratnohuškačkoj atmosferi koja promiče strah i uznemirenost među stanovnicima Ukrajine, ali i u susjedskim državama te Rusiji.

Kao svjedokinje ratnog ništavila i ratničke ikonografije tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća svjesne smo posljedica ratnog sukoba i njegovog dugoročnog razornog djelovanja na društvo, civile, ljudsku zajednicu, te do kojih razmjera postratni život u podijeljenim zajednicama pronosi traumu, osjećaj nepravednosti i odgađa mogućnost zacijeljenja. Za nas je ljudska sigurnost i život svakog ljudskog bića etički imperativ svakog političkog postupanja, onkraj pitanja kao što su državno-teritorijalni interesi, politička neovisnost i vojno-obrambena sigurnost.

Stoga od Vlade Republike Hrvatske tražimo aktivnu podršku mirovnim naporima u cilju sprječavanja daljnje eskalacije sukoba.

Izražavamo solidarnost sa svim građankama i građanima Ukrajine te upućujemo podršku mirovnim inicijativama i antiratnom pokretu u Ukrajini, Rusiji i Bjelorusiji.

Potpisnice:

Vanja Nikolić
Vesna Janković
Rada Borić
Biljana Kašić
Mirjana Radaković
Nela Pamuković
Vesna Teršelič
Katarina Kruhonja
Nataša Medved
Iva Grgić Maroević
Ivana Bago
Leonida Kovač
Brigita Miloš
Neva Tölle
Maja Profaca
Jasmina Lukić
Tihana Rubić
Julijana Tešija
Nataša Lalić
Ana Dana Beroš
Marijana Senjak
Adriana Bego
Biserka Momčinović
Sanja Sorić
Adriana Branka Pojatina
Vitarnja Gamulin
Ana Raffai
Jelena Kupsjak
Ana Maskalan
Jagoda Novak
Karolina Leaković
Tina Pavlović
Martina Petrinjak
Sanja Bachrach Krištofić
Renata Jambrešić Kirin
Lada Čale Feldman
Senka Božić-Vrbančić
Ksenija Turčić
Željka Jelavić
Nadežda Čačinovič
Nada Peratović
Snježana Pavić
Sandra Prlenda Perkovac
Sanja Sarnavka
Nada Beroš
Martina Findrik
Ana Zbiljski
Daniela Širinić
Dorotea Šušak
Suzana Komušar
Suzana Marjanić
Sonja Leboš
Marija Geiger Zeman
Monika Marić
Željka Sartori
Kosjenka Laszlo
Barbara Blasin
Nataša Govedić
Mirta Jurilj
Aleksandra Čižmešija
Laura Brcković
Rosana Ratkovčić
Francesca Maria Gabrielli
Sanja Juras
Ana Rajković